ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા અને ગેરફાયદા

ઓર્ગેનિક ખેતી એ એક ખેતી પદ્ધતિ છે જેમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના ઉપયોગને ટાળીને કુદરતી રીતે પાક ઉગાડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં ખેડૂતો જૈવિક ખાતર, છાયા પાક અને પાક ફેરફાર જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા અને પાકને જંતુઓ અને રોગોથી બચાવવા માટે કામ કરે છે.

ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા અને ગેરફાયદા
ઓર્ગેનિક ખેતી ના ગેરફાયદા

ઓર્ગેનિક ખેતી શું છે?

ઓર્ગેનિક ખેતી એ એવી ખેતી પદ્ધતિ છે જેમાં રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશકો અને જનીનક્ષમતા બદલાયેલા બીજનો ઉપયોગ ટાળવામાં આવે છે. તેના બદલે, કુદરતી ખાતર, છોડ આધારિત જંતુનાશકો અને પાકની પરંપરાગત જાતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા અને ગેરફાયદા

અહીં નીચ્ચે તમને તમામ ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા અને ગેરફાયદાની માહિતી આપેલ આપેલ છે.

ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા

  • સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક: ઓર્ગેનિક ખેતી દ્વારા ઉત્પન્ન થતાં ખોરાકમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના અવશેષોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જેના કારણે તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
  • પર્યાવરણ માટે ફાયદાકારક: ઓર્ગેનિક ખેતી જમીન અને પાણીનું પ્રદૂષણ ઘટાડે છે, જૈવવિવિધતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને માટીની ગુણવત્તા સુધારે છે.
  • ખેડૂતો માટે ફાયદાકારક: લાંબા ગાળે, ઓર્ગેનિક ખેતી ખેડૂતો માટે વધુ નફાકારક બની શકે છે કારણ કે તે ખાતર અને જંતુનાશકોના ખર્ચને ઘટાડે છે.
Read Also: ગૌ આધારિત ખેતીના ફાયદા

ઓર્ગેનિક ખેતી ના ગેરફાયદા

  • ઓછું ઉત્પાદન: ઓર્ગેનિક ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ન કરવાથી પાકનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ શકે છે.
  • વધુ ખર્ચ: ઓર્ગેનિક ખેતી શરૂ કરવા માટે અને જાળવવા માટે વધુ ખર્ચ થઈ શકે છે કારણ કે તેમાં ખાસ ખાતરો, બીજ અને જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે.
  • જંતુઓ અને રોગોનો વધુ ખતરો: રાસાયણિક જંતુનાશકોના ઉપયોગ વિના, ઓર્ગેનિક પાકો જંતુઓ અને રોગોથી વધુ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.
  • ઓછી ઉપલબ્ધતા: ઓર્ગેનિક ખોરાક હજુ પણ पारंपरिक ખોરાક કરતાં ઓછો ઉપલબ્ધ છે અને તેની કિંમત વધુ હોઈ શકે છે.
Read Also: બાગાયતી ખેતી એટલે શું

નિષ્કર્ષ

ઓર્ગેનિક ખેતી ના ફાયદા અને ગેરફાયદા ઘણા છે. યોગ્ય પદ્ધતિઓ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, ઓર્ગેનિક ખેતી સ્વાસ્થ્યકર ખોરાક પૂરો પાડી શકે છે, પર્યાવરણનું રક્ષણ કરી શકે છે અને ખેડૂતો માટે નફાકારક બની શકે છે. જો કે, ઓર્ગેનિક ખેતી શરૂ કરતા પહેલા ખેડૂતોએ તેના પડકારો અને ખર્ચાઓનો કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ.

FAQS

ઓર્ગેનિક ખેતી શું છે?

ઓર્ગેનિક ખેતી એ ખેતી પદ્ધતિ છે જેમાં રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના ઉપયોગને ટાળવામાં આવે છે. તેના બદલે, કુદરતી ખાતરો અને જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ પાકની ઉત્પાદકતા અને જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા માટે થાય છે.

ઓર્ગેનિક ખેતીના ફાયદા શું છે?

ઓર્ગેનિક ખેતીના ફાયદામાં સ્વાસ્થ્ય માટેના ફાયદા (ઓછા રાસાયણિક અવશેષો), પર્યાવરણીય ફાયદા (ઓછું પ્રદૂષણ, વધુ જૈવવિવિધતા), અને ખેડૂતો માટેના ફાયદા (ઓછો ખર્ચ) સામેલ છે.

ઓર્ગેનિક ખેતીના ગેરફાયદા શું છે?

ઓર્ગેનિક ખેતીના ગેરફાયદામાં ઓછું ઉત્પાદન, વધુ ખર્ચ (સ્થાપના અને જાળવણી), જંતુઓ અને રોગોનો વધુ ખતરો અને ઓછી ઉપલબ્ધતા (ઊંચી કિંમત) સામેલ છે.

ઓર્ગેનિક ખેતી શરૂ કરવા માટે હું શું કરી શકું?

ઓર્ગેનિક ખેતી શરૂ કરવા માટે, તમે સ્થાનિક કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (KVK)નો સંપર્ક કરી શકો છો, અથવા તમે જાણીતા ખેડૂતોની સલાહ લઈ શકો છો જે તમને તાલીમ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Group Button