એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

એગ્રીકલ્ચર એટલે ખેતી, જેમાં જમીન પર પાક ઉગાડવા અને પશુપાલન કરવાની પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.

એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એગ્રીકલ્ચરમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.

એગ્રીકલ્ચર એટલે શું?
  • જમીન તૈયાર કરવી અને વાવણી કરવી: ખેડૂતો જમીન ખેડીને તેને વાવણી માટે તૈયાર કરે છે.
  • પાકની સંભાળ રાખવી: બીજ વાવી દીધા પછી, ખેડૂતો પાકને પાણી આપે છે, ખાતર નાખે છે અને જંતુઓ અને રોગોથી તેનું રક્ષણ કરે છે.
  • કાતણી: પાક પાકી જાય તે પછી, ખેડૂતો તેને કાપે છે.
  • પશુપાલન: કેટલાક ખેડૂતો ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘેટાં પાળે છે અને તેમના દૂધ, માંસ અને અન્ય પશુપાલન ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે.
  • માછીમારી: કેટલાક લોકો જળચર ખેતી દ્વારા માછલી અને અન્ય જળજીવોનું ઉત્પાદન કરે છે.

એગ્રીકલ્ચર માનવજાત માટે ખોરાક, કપાસ, ઊન અને અન્ય ઘણા મહત્વપૂર્ણ ઉત્પાદનો પૂરા પાડે છે. તે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘણા લોકો માટે આજીવિકાનું મુખ્ય સાધન પણ છે.

એગ્રીકલ્ચર, કૃષિના કેટલાક પ્રકારો

બાગાયતી ખેતી: ફળો, શાકભાજી, ફૂલો અને અન્ય છોડોની ખેતી.
ખેતી: ઘઉં, ચોખા, મકાઈ, જુવાર, બાજરી જેવા અનાજની ખેતી.
પશુપાલન: ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘેટાં, ડુક્કર, મરઘીઓ જેવા પ્રાણીઓનું પોષણ.
મિશ્ર ખેતી: ખેતી અને પશુપાલનનું મિશ્રણ.
જૈવિક ખેતી: રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કર્યા વિના કૃષિ.

ભારતમાં એગ્રીકલ્ચર ખૂબ જ મહત્વનું છે કારણ કે તે દેશની મોટાભાગની વસ્તીને રોજગારી પૂરી પાડે છે અને ખોરાક સુરક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

WhatsApp Group Button