બાગાયતી યોજના 2024-25 ગુજરાત: ખેડૂતો માટે સુવર્ણ તક!

બાગાયતી યોજના 2024

ફળો, શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતીમાં વધારો કરો, સરકાર પાસેથી મેળવો સહાય! ગુજરાત સરકાર ખેડૂતોને બાગાયતી પાકની ખેતી કરવા પ્રોત્સાહન આપવા …

Read more

પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના 2024: ગુજરાતના ખેડૂતને સોલાર પંપ માટે 90% સબસિડી

પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના 2024

પ્રધાનમંત્રી કુસુમ યોજના (PM KUSUM Yojana) ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ યોજના છે જેનો હેતુ ખેડૂતોને સિંચાઈ અને …

Read more

WhatsApp Group Button